اخبار

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد:
مشاغل جدید مشمول نصب سامانه صندوق فروش

.

مدیرکل دفتر تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی خبرداد:
تمدید مهلت ثبت نام فعالین بخش درمان در سامانه پایانه فروشگاهی

.

مدیرکل دفتر تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی خبرداد:
دعوت فعالین بخش درمان به منظور ثبت نام و استفاده از پایانه فروشگاهی

.
دوره آموزشی ثبت نام صندوق مکانیزه فروش (نحوه کار با سامانه فروش کارتخوان بانکی)، ویژه پزشکان
.
.