نشانی و شماره های تماس ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور

1526
هموطنان عزیز می توانند در سراسر کشور با شماره 1526، مرکز ارتباط مردمی سازمان امور مالیاتی کشور، شکایات، پیشنهادات و سوالات مالیاتی خود را مطرح نمایند.

1822
برای ارتباط با روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور با 1822 تماس بگیرید.
برای آگاهی از آدرس و شماره های تماس ادارات کل امور مالیاتی در سراسر کشور بر روی لینک های زیر کلیک کنید:

ستاد سازمان امور مالیاتی کشور

امور مالیاتی شهر و استان تهران

اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی

اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی

اداره کل امور مالیاتی استان اردبیل

اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان

اداره کل امور مالیاتی استان زنجان

اداره کل امور مالیاتی استان سمنان

اداره کل امور مالیاتی استان سیستان و بلوچستان

اداره کل امور مالیاتی استان فارس

اداره کل امور مالیاتی استان قزوین

اداره کل امور مالیاتی استان قم