بازنشستگی پنج نفر از همکاران اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
پنج نفر از همکاران اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی به افتخار بازنشستگی نایل آمدند ...

بازنشستگی همکار آقای مهدی نقویان پنج نفر از همکاران اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی به افتخار بازنشستگی نایل آمدند ...
طبق احکام صادره از سوی مدیرکل منابع انسانی و رفاه سازمان امور مالیاتی کشور ، تعداد 5 نفر از همکاران این اداره کل پس از گذراندن 30 سال خدمت صادقانه و پرتلاش در این مجموعه ، در مورخ 28 اسفندماه سال 1398 به افتخار بازنشستگی نایل آمدند . بعلت شیوع کروناویروس ، در مراسمی کوچکی که به همین منظور توسط برخی همکاران برای این عزیزان برگزار شد ، هدیه ای که از سوی همکاران برای این عزیزان تهیه شده بود به همراه یک گلدان گل تقدیم این عزیزان گردید .
اسامی عزیزانی که به افتخار بازنشستگی نایل شدند عبارتند از :
1- آقای رضا ایروانی ، رئیس امور مالیاتی
2-آقای مهدی نقویان ، نماینده سازمان در هیات های حل اختلاف مالیاتی
3-آقای حمیدرضا فلاح عزیزی ، رئیس گروه مالیاتی
4-آقای غلام منصوری ، حسابرس ارشد مالیاتی
5-آقای عیسی رضایی

تاریخ خبر: 1399/01/05
کلمات کلیدی: بجنورد بازنشستگی اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی  آخرین اخبار
 آخرین بخشنامه ها