مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان خبر داد:
پرداخت بالغ‌بر یک هزار و 566 میلیارد ریال به شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان

مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان از واریز مبالغی به شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و عشایری استان از محل اعتبار مالیات بر ارزش‌افزوده خبر داد و گفت: در سال گذشته بیش از یک هزار و 566 میلیارد ریال از محل مالیات بر ارزش‌افزوده به شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و عشایری استان واریزشده است.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، عباس بی‌نیاز، مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان اظهار داشت: میزان پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده در سال گذشته از محل مشارکت مردم استان 20 درصد رشد داشته است و این در حالی است که در سال 97 بالغ‌بر یک هزار و 62 هزار میلیارد ریال پرداختی از محل اعتبار مالیات بر ارزش‌افزوده صورت گرفته است که بدون شک در پیشرفت استان تأثیر بسزایی خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه یک درصد از محل عوارض ارزش‌افزوده به حوزه سلامت اختصاص می‌یابد، گفت: درآمد‌های حاصل از مالیات بر ارزش‌افزوده نقش موثری در تحول نظام سلامت به‌خصوص در مناطق محروم، روستاییان و عشایر ایفا می‌کند و در همین راستا در سال 1398 مبلغی به این بخش اختصاص‌یافته که در ارتقای بخش بهداشت و سلامت استان موثرخواهد بود.
بی‌نیاز همچنین اظهار داشت: بر اساس ماده 109 قانون برنامه ششم توسعه، هرماه بیست‌وهفت صدم درصد از محل مالیات بر ارزش‌افزوده برای توسعه ورزش اختصاص می‌یابد که این رقم در استان سمنان در سال گذشته قابل توجه بوده است.
مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان با اشاره به این‌که عوارض وصول‌شده از محل مالیات بر ارزش‌افزوده در هر استان جهت عمران و آبادانی همان منطقه هزینه می‌شود، تأکید کرد: تحقق درآمدهای مالیاتی رابطه مستقیمی با توسعه و پیشرفت هر استان خواهد داشت، البته مردم نیز باید بااطلاع رسانی صحیح از نحوه هزینه کرد درآمدهای مالیاتی در شهر و روستای محل سکونت خودآگاه شوند.


تاریخ خبر: 1399/03/20
کلمات کلیدی: