حمایت سازمان امور مالیاتی از ورزشکاران
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی گلستان، حمایت از ورزش و ورزشکاران و مشارکت در توسعه زیرساخت های ورزشی همواره مورد تأکید سازمان امور مالیاتی کشور بوده است .
به اذعان ورزشکاران و شرکت ها و بنگاه های تجاری رشد و توسعه ورزش، امور مالیاتی همواره همکاری های خوب و نزدیکی در حوزه ورزش داشته است .
در آخرین نمونه مطرح شده، «بهنام احسان پور» قهرمان کشتی جهان، در برنامه زنده تلویزیونی از همکاری های امور مالیاتی در حمایت از ورزشکاران تشکر کرد .
قهرمان کشتی کشور بیان کرد: طی مدت فعالیت ورزشی بنده، سازمان امور مالیاتی نقش مهمی در رشد و پیشرفت و کسب رتبه من داشته و از همین تریبون از آن ها تشکر می کنم .

تاریخ خبر: 1399/04/31
کلمات کلیدی: