روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی :
برقرای ارتباط تلفنی مدیرکل امور مالیاتی خراسان شمالی و تقدیر و تشکر از آزاده قهرمان حسین افتخاری

برقرای ارتباط تلفنی مدیرکل امور مالیاتی خراسان شمالی و تقدیر و تشکر ااز آزاده قهرمان حسین افتخاری (همسر خانم گردشی از همکاران) بواسطه تحمل سالها رنج و عذاب دوران اسارت برقرای ارتباط تلفنی مدیرکل امور مالیاتی خراسان شمالی و تقدیر و تشکر از آزاده قهرمان حسین افتخاری (همسر همکار گرامی خانم گردشی) بواسطه تحمل سالها رنج و عذاب دوران اسارت


تاریخ خبر: 1399/05/26
کلمات کلیدی: خراسان شمالی 26 مردادماه سالروز ورود غرورآفرین آزادگان به میهن  تجلیل از آزادگان  صفحه نخست
 صفحه نخست ستاد سازمان
 آخرین اخبار
 گالری تصاویر