15شهریورماه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار 99
مدیر کل امور مالیاتی استان همدان، گفت: مودیان محترم با توجه به شرایط خاص ناشی از شیوع ویروس کرونا و تمدید 2 ماهه مهلت ارسال اظهارنامه های مالیاتی، حداکثر تا پانزدهم شهریور ماه فرصت دارند، اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار1399 خود را به صورت الکترونیکی از طریق سایت www.evat.ir به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و مالیات خود را نیز به صورت الکترونیکی پرداخت نمایند.
دلشادی در ادامه بیان کرد: تسلیم الکترونیکی اظهارنامه های مالیاتی در راستای تحقق دولت الکترونیک، تکریم مودیان مالیاتی و اصول اولیه استقرار نظام مالیاتی هوشمند است. لذا با توجه به شیوع ویروس کرونا، مودیان محترم جهت تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات، نیازی به مراجعه به ادارات امور مالیاتی استان ندارند.


تاریخ خبر: 1399/06/13
کلمات کلیدی: