در بیست و دومین جشنواره شهید رجایی استان تهران:
امور مالیاتی شهر و استان تهران برای چهارمین سال متوالی بعنوان دستگاه برتراستانی انتخاب شد

بیست و دومین جشنواره شهید رجایی استان تهران با معرفی دستگاه ها و نهادهای برتر استان با توجه به عملکرد سالانه آنها با حضور استاندار،معاونان استانداری تهران، فرمانداران و مدیران دستگاههای اجرایی در سالن اجتماعات استانداری تهران برگزار شد.
امور مالیاتی شهر و استان تهران برای چهارمین سال متوالی بعنوان دستگاه اجرایی برتر استانی انتخاب شد و استاندار تهران با اهداء لوح سپاس از زحمات و تلاشهای رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران و همکاران ایشان تقدیر و تشکر کرد.
گفتنی است،جشنواره شهیدرجایی به منظور شناسایی و تقدیر از تلاشگران عرصه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ‌و ملت شریف و بزرگوار ایران اسلامی و نهادینه‌کردن فرهنگ ارتقاء و بهبود عملکرد دستگاه‌های اجرایی در سطوح مختلف از طریق تقدیر و تشویق آنها، به استناد آیین‌نامه اجرایی مواد 81 و 82 قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع تصمیم‌نامه شماره 4225‏‏/44327 تاریخ 14‏‏/1‏‏/1389، وزیران محترم عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک) و دستورالعمل‌های اجرایی مربوط در خصوص ارزیابی عملکرد، در سطح ملی، دستگاهی و استانی برگزار می شود.

تاریخ خبر: 1399/07/01
کلمات کلیدی: شهیدرجایی