معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان خبر داد
اجرای قانون اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین ایران و هند

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان خبر داد;
اجرای قانون اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین ایران و هند
معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از اجرای قانون موافقت‌نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری هند خبر داد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان طی بخشنامه ی ابلاغی به ادارت کل امور مالیاتی تصریح نموده است: قانون موافقت‌نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‏های بر درآمد، از اول فروردین ماه سال 1400 شمسی (برابر با 21 مارس 2021 میلادی) در ایران و از اول آوریل 2021 (برابر با 12 فروردین ماه 1400) در کشور هند به مرحله اجرا در می آید.
در این بخشنامه آمده است: کلیه واحدهای مالیاتی تابعه آن اداره کل خلاصه اطلاعات مربوط به مودیان مالیاتی منتفع از مقررات مزبور را به تفکیک هر مورد تهیه و در فواصل زمانی سه ماهه به معاونت حقوقی و فنی سازمان ارسال نمایند.


تاریخ خبر: 1399/09/17
کلمات کلیدی: