تمدید مهلت بخشودگی جرایم مالیات و عوارض قانون تجمیع عوارض تا پایان سال جاری
مدیرکل امور مالیاتی استان ایلام از بخشودگی جرایم پرداخت نشده بدهی مالیات و عوارض قانون موسوم به تجمیع عوارض( مصوب1381 ) به شرط پرداخت اصل مالیات و عوارض تا پایان سال 1399 خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان ایلام سعید کریمی در این باره گفت: این بخشودگی بر اساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور و در راستای اجرای مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا انجام می شود و فعالان اقتصادی مشمول می توانند از این فرصت بهره مند شوند.
وی توضیح داد: فعالان اقتصادی که درسالهای 77 تا 81 مالیات پرداخت نشده و پروندهای بازمانده در مورد مالیات تجمیع عوارض دارند با استفاده از فرصت مقرر در این قانون و پرداخت اصل بدهی خود از بخشودگی جرایم موضوع ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم برخوردار می شوند.

تاریخ خبر: 1399/09/30
کلمات کلیدی: مالیاتی ایلام