مدیرکل امور مالیاتی خوزستان: در شرایط بیماری کرونا تسهیل امور صاحبان کسب و کار در صدر برنامه های سازمان امور مالیاتی کشور است
دکتر ارزانی به گزارش روابط عمومی، جهانشاه ارزانی بیرگانی مدیرکل امور مالیاتی خوزستان، با اشاره به اینکه در شرایط شیوع بیماری کرونا لازم است که مردم و مسئولین در کنار هم بایستند تا اقتصاد کشور کمترین آسیب را متحمل شود گفت: تسهیل امور صاحبان کسب و کار در صدر برنامه های سازمان امور مالیاتی کشور است
وی افزود: مصوبات ستاد کرونا یکی از تدابیری است که سازمان امور مالیاتی کشور به کار بسته که بر اساس آن اشخاص حقیقی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم تا پایان سال 1399 برای صدور یا تجدید پروانه کسب نیازی به اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی نخواهند داشت.
مدیرکل امور مالیاتی خوزستان افزود: سازمان امور مالیاتی کشور از ابتدای سال با برگزاری جلسات متعدد مشترک با ستاد ملی مبارزه با کرونا همواره در پی تدوین مصوبات و راهکارهایی بوده که صاحبان کسب و کار بتوانند با بهره گیری از آنها با تحمل کمترین فشار و آسیب از شرایط اقتصادی ناشی از بیماری کرونا، تکالیف قانونی خود را انجام داده و مالیات خود را بپردازند.
ارزانی بیرگانی گفت: کلیه مصوبات فوق همچنین با در نظر گرفتن این موضوع تدوین شده که مودیان مالیاتی کمترین مراجعه را به ساختمان های ادارات داشته باشند و رعایت پروتکل های بهداشتی و حفظ فاصله اجتماعی نیز در اولویت می باشد، بنابراین مودیان می توانند با مراجعه به سایت سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.intamedia.ir بخشنامه ی مذکور و سایر بخشنامه های مالیاتی را مطالعه و دریافت نمایند و همچنین با مراجعه به سامانه های مالیاتی به نشانی www.evat.ir و www.tax.gov.ir مالیات و تکالیف قانونی خود را که شامل تمدید مهلت نیز گردیده انجام دهند.
مدیرکل امور مالیاتی خوزستان در پایان خاطرنشان شد : مودیان مالیاتی می توانند هرگونه سوال ، انتقادات و پیشنهادات خود را علاوه بر تماس با تلفن 1526 سامانه ارتباط مردمی و کارشناسان مالیاتی به سامانه پیامک در قالب پیام کوتاه 300072287 ارسال نمایند و با مدیریت و روابط عمومی این اداره کل ارتباط برقرار نمایند.
روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی خوزستان

تاریخ خبر: 1399/10/14
کلمات کلیدی: