برگزاری جلسه کارگروه اجرایی « پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان » در ارومیه
به منظور نظارت بر اجرای اثربخش « پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان » و پیش بینی تمهیدات لازم برای اجرای هر چه مطلوب تر این قانون، جلسه کارگروه اجرایی ویژه در اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی، در این جلسه که با حضور مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی در محل این اداره کل برگزار شد، محدودیت ها و مشکلات موجود در مسیر اجرایی قانون پایانه های فروشگاهی احصا و پیشنهادات لازم برای رفع آن ارائه گردید .
کوماسی مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی در این جلسه بر کسب آمادگی لازم جهت اجرای هر چه بهتر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از جمله آموزش همکاران و مودیان و برگزاری مستمر دو هفته یک بار جلسات مذکور و رفع نواقص و محدودیت ها تاکید کرد .
لازم به ذکر است اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی در کنار ادارات مالیاتی استان های تهران و اصفهان به عنوان پایلوت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان انتخاب شده است .
قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از سال 1400 به صورت سراسری در کل کشور اجرا می شود.


تاریخ خبر: 1399/10/29
کلمات کلیدی: