مدیرکل امور مالیاتی استان همدان: ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی، گامی در جهت رفاه و تسهیل امور مودیان مالیاتی
مدیرکل امور مالیاتی استان گفت: مهمترین هدف در اجرای طرح ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی ارائه هرچه بهتر خدمات مالیاتی در جهت تسهیل و رفاه حال مودیان مالیاتی می باشد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان همدان، محمد دلشادی که در جمع معاونین و روسای ادارات مالیاتی سخن می گفت: هدف از اجرای این طرح را ارائه خدمات بهینه به مردم و مودیان مالیاتی دانست، بطوری که از منزل و از طریق رایانه شخصی و حتی تلفن همراه بتوانند کارهای مربوط به امور مالیاتی خود را به انجام رسانند.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: یکی از مهمترین مباحث در خصوص مسائل مالیاتی بحث ابلاغ اوراق مالیاتی می باشد، به گونه ای که در ابلاغ اوراق مالیاتی از زمانی که برگه تشخیص به مودی ابلاغ می شود تا زمان قطعیت آن و حتی ارجاع پرونده به اجرائیات و مراحل دیگر نظیر رأی بدوی و تجدیدنظر، نقش کلیدی دارد ، و الکترونیکی شدن ابلاغ اوراق مالیاتی ضمن تسهیل و تسریع در کار مردم، امکان کنترل و پیگیری اوراق مالیاتی را به کارشناسان مالیاتی داده، و پایگاه اطلاعاتی جامعی از مودیان مالیاتی ایجاد می کند.
مدیرکل امور مالیاتی استان خاطر نشان کرد: با الکترونیکی شدن ابلاغ اوراق مالیاتی، هر مودی مالیاتی با مراجعه به سامانه الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس: www.tax.gov.ir می تواند علاوه بر ارسال اظهارنامه، در صورت داشتن اعتراض نسبت به اوراق مالیاتی، اعتراض خود را به صورت الکترونیکی ثبت کند، و همچنین در این طرح، دعوت به هیأت حل اختلاف مالیاتی، ابلاغ رأی هیأت حل اختلاف و پرداخت مالیات نیز به صورت الکترونیکی امکانپذیر می باشد. وی افزود: از دیگر مزایای ابلاغ الکترونیکی می توان به عدم مراجعه حضوری، کاهش هزینه ها، صرفه جوئی در زمان، آگاهی از میزان مالیات و مراحل تشخیص یا قطعی بودن آن بدون مراجعه به ادارات مالیاتی ، تسریع و تسهیل در ارائه خدمات مالیاتی، کاهش ضریب خطا و افزایش بهره وری را نام برد.

تاریخ خبر: 1399/11/04
کلمات کلیدی: