درراستای مبارزه جدی با پدیده شوم فرار مالیاتی اقدامات ارزشمندی دراداره کل امورمالیاتی استان اصفهان انجام شده است
مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان در نشست خبری اداره کل امور مالیاتی با اشاره به مصور سازی پروژه های عمرانی شهری و روستایی که از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده در دست اقدام است گفت: برای اولین بار در کشور با همکاری و هماهنگی استانداری از طریق فرمانداریها، شهرداریها و دهیاریها گزارشات بسیار خوبی در خصوص پروژه هایی که بخشی از آن از محل عوارض ارزش افزوده تأمین میشود دریافت و بصورت گزارشات مصور تدوین شده است و بمنظور فرهنگسازی و اطلاع رسانی هزینه کرد مالیات به اطلاع مردم رسانده میشود. آقای مهدلو افزود: در تمام دنیا جایگاه مالیات بر ارزش افزوده و نقش آن در ایجاد عدالت اجتماعی، توسعه زیرساخت ها و رشد اقتصادی شناخته شده است و در این راستا رونمایی از گزارش مصور، طلاع رسانی و فرهنگسازی مالیاتی بمنظور آگاهی مردم از اینکه بدانند که خدماتش به خودشان بر می گردد و اگر جایی را می بینند این عوارض افزوده را نمی گیرند; درواقع به سیستم و نظام و شهر خیانت می کنند .
آقای مهدلو در بخش دیگری از این جلسه در خصوص جلوگیری از فرار مالیاتی اظهار داشت: مبارزه و جلوگیری از فرار مالیاتی حدود سه سال است که جزو اولویت کاری استان اصفهان قرار گرفته است. امروز خوشحالم بگویم که چهار اداره امور مالیاتی در استان اصفهان برای جلوگیری از فرار مالیاتی تشکیل شده که در هیچ استانی حتی تهران، چنین نیروهایی جدا نشدن که جلوگیری از فرار مالیاتی را پیگیری کنند و اقدامات بسیار خوبی را در این زمینه انجام دادیم .
مدیرکل امور مالیاتی استان گفت: در شرایط کنونی که ما نفت نداریم و تحریم ها را داریم باید به منابع داخلی اکتفا کنیم. ما اگر نسبت ها را مقایسه کنیم نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشورها تعریف شده است. در کشور ما واقعا پایین ترین حد است. این نشان دهنده فاصله ای است که ناشی از درآمد کتمان شده یک سری از فعالین است که مالیات خود را نمی دهند. بودجه امسال هم نگاه ویژه ای به مالیات دارد ..
آقای مهدلو با تاکید بر بیانات مقام معظم رهبری در حمایت از تولید بیان کرد: قطعا همه شما تأکید دارید از افرادی که در این نظام و ساختار از امنیت و از شرایط مساوی بهره مند می شوند و فعالیت می کنند و درآمد کسب می کنند به میزان سهمشان باید مالیات بدهند و اگر در این بخش مالیات خود را ندهند به 80 میلیون خیانت کردند. ما در این زمینه شناسایی خوبی کردیم .
وی افزود: پس از ده سال که از اجرای طرح جامع می گذرد ما الان زیرساخت های خوبی داریم، تقریبا بیش از 80 درصد این امکان برای ما فراهم است که بتوانیم کسانیکه درآمدهایی دارند و کتمان کردند را شناسایی کنیم و در این زمینه تاکنون بیش از 600 میلیارد تومان از محل فرار مالیاتی توانستیم وصول کنیم و به خزانه دولت بریزیم و در ایجاد عدالت مالیاتی نقش مهمی داشته است .
آقای مهدلو عنوان کرد: به عنوان مثال ما پرونده هایی داشتیم که افراد پرونده مالیاتی نداشتند و مالیات خود را پرداخت نکرده و ارقام بزرگی را وصول کردیم و در این خصوص همکاری و همراهی تمام مسئولین و ارکان و اطلاع رسانی و فرهنگسازی اصحاب رسانه حائز اهمیت می باشد. وی تاکید کرد: مالیات درآمد پاکی است که می توانیم از طریق وصول آن از افرادی که فرار مالیاتی داشتند به خزانه دولت و به وزارت بهداشت و به شهرداریها، دهیاری ها و روستاها کمک شایانی ارائه نمائیم که آثار این واریز در عمران وآبادانی شهری بسیار مشهود است
مدیرکل امور مالیاتی استان بیان کرد: در سطح استان اصفهان، یک وفاق ملی داریم از شخص استاندار و دستگاه های نظارتی و امنیتی که همکاری و هماهنگی بسیاری با ما می کنند دراین راستا ودرراستای شفاف سازی تشکر ویژه دارم بخصوص خانه صنعت ،معدن وتجارت استان ورئیس این سازمان که انتقادات سازنده ایشان موجب استفاده در بسیاری از برنامه های اداره کل شده است و امیدوارم با اطلاع رسانی و آگاه سازی از طریق رسانه، کلیه دستگاهها با اداره کل امور مالیاتی همکاری بکنند و ما بتوانیم در زمینه پیگیری فرار مالیاتی با قدرت ادامه بدهیم .
وی افزود: در زمینه دریافت گزارش های مردمی سامانه ای طراحی شده هر شخصی می تواند اطلاعاتی را که به آن می رسد و یا مشکوک است، اعلام بکند، همچنین طی سه سال گذشته اطلاعاتی که توسط مردم از طریق سامانه ارتباط مردمی 1526 روابط عمومی و یا به صورت حضوری، تلفنی و نوشتاری پیگیری شده است و یا در حال پیگیری است .
مدیرکل امور مالیاتی استان ضمن تقدیر و تشکر از مجموعه پرسنل اداره امور مالیاتی استان اصفهان بیان کرد: سعی بر اینست که حداکثر تلاشمون را بکنیم تا برای فعالان اقتصادی که سرمایه های این جامعه هستند، اشتغال این نظام و مملکت را دارند و تولید انجام می دهند، کمک بشود. همچنین از ایرادهایی که به حق باشد، استقبال می کنیم .
آقای مهدلو عنوان کرد: حتما به دنبال اصلاح روش هایمان هستیم و همانطور که اشاره شد ما پایشی را شروع کردیم و شش ماه تحقیق کردیم، کار کردیم و مدت سه ماه است که اجرایی کردیم، دستاوردهای بسیار خیره کننده ای را داشته ایم; به طوریکه حلقه های مفقود شده را پیدا کردیم و حتی می توانیم جدا از مالیات، در بحش های سایر اقتصادی هم اطلاع رسانی بکنیم. ما نقد و انتقاد سازنده را قبول داریم، مشکلاتی که اگر خواسته و ناخواسته توسط همکاران من باشد، حتما رصد می کنیم و پیگیری می کنیم و به دنبال این هستیم تا روش هایمان را احصا بکنیم، الگوهای جدید بدهیم و به جایی برسیم که انضباط مالی کشور که به عهده سازمان امور مالیاتی میباشد بتواند به نظام کمک بکند ..

تاریخ خبر: 1399/11/30
کلمات کلیدی: