کارکنان امور مالیاتی گلستان سرپرستی 210 کودک بی سرپرست را برعهده گرفتند
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل امور مالیاتی گلستان، در راستای حمایت از ایتام گلستان، کارمندان و کارکنان این اداره کل، سرپرستی 210 کودک بی سرپرست و ایتام تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) گلستان را برعهده گرفتند.
جمعی ازکارکنان اداره کل امور مالیاتی گلستان با توجه به شرایط کرونا و در جهت تحقق فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص حمایت اقشار آسیب پذیر، سرپرستی 210 کودک یتیم گلستان را برعهده گرفتند تا علاوه بر فیض معنوی شخصی، موجب کاهش دغدغه های نیازمندان به ویژه کودکان بد سرپرست و بی سرپرست فرزندان ایتام و محسنین استان شوند.


تاریخ خبر: 1399/12/12
کلمات کلیدی: