پایانه های فروشگاهی
شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی دغدغه ای است که همه مردم خواهان آن هستند به همین دلیل طرحی در حال اجرا شدن است که این موجب می شود این دو هدف سریعتر محقق شوند اسم این طرح نظام یکپارچه و فراگیر پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان است که بر اساس این طرح مردم و فعالان اقتصادی باید موقع فروش کالا و یا ارائه خدمات از پایانه های فروشگاهی استفاده نمایند.
پایانه های فروشگاهی به مجموعه ابزارهای الکترونیکی از قبیل رایانه، دستگاه کارتخوان بانکی، درگاه پرداخت الکترونیکی و یا هر وسیله دیگری که امکان اتصال به شبکه های الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مودیان را داشته باشد و از قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی برخوردار باشد را پایانه های فروشگاهی گفته می شود.قانون برای مودیان مالیاتی که در این طرح ثبت نام می نمایند مزایایی را در نظر گرفته است :
1) اصل بر صحت اطلاعات این دسته مودیان مگر اینکه خلاف آن ثابت بشود یعنی ماموران مالیاتی جز در مواردی که تخلفی انجام شده باشد حق ندارند به محل فعالیت این مودیان مراجعه نمایند و به دفاتر و اسناد و مدارک آنها رسیدگی کنند2)به مرور فرآیند ثبت نام و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده برای این مودیان تغییر می کند و نیازی به پر کردن اظهارنامه مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده ندارند3)فرآیند ارائه فهرست معاملات فصلی برای این مودیان تغییر می کند و دیگر لازم نیست آن را پر کنند 4)تسهیلات و تشویقات و جوایز مالیاتی برای این دسته از مودیان در نظر گرفته شده است 5)اظهارنامه این گروه از مودیان هم در صورت انطباق با پایگاه اطلاعات مالیاتی بدون رسیدگی پذیرفته می شود .
اما قانون برای مودیانی که در این طرح ثبت نام نکنند هم جرایمی در نظر گرفته است:
1)اعمال جرایم نقدی2)محرومیت از اعمال معافیت های مالیاتی نرخ صفر و مشوق های قانون مالیات های مستقیم3)ابطال مجوز فعالیت واحد متخلف4)مسدود شدن درگاه ها و پایانه های پرداخت واحد متخلف.
نکته ای که همه مردم باید به آن توجه کنند این است که وقتی افرادی هستند که ترجیح می دهند از پایانه های فروشگاهی در مبادلاتشان استفاده نکنند یعنی نگران ایجاد شفافیت می باشند و وقتی شفافیت وجود نداشته باشد اتفاقات مانند قاچاق، پولشویی، اختلاس و فرار مالیاتی به وجود می آید و این امر باعث ضعیف شدن اقتصاد کشور می شود بنابراین تک تک افراد جامعه باید دقت نماییم تا از راه درست وارد معاملات اقتصادی شویم و سهم خودمان را برای برقراری شفافیت و عدالت اقتصادی را ایفا نماییم.


تاریخ یادداشت: 1400/01/10
کلمات کلیدی: