با حکم رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
رضا برهانی نیا به سمت مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرارمالیاتی و پولشویی منصوب شد

با حکم دکتر پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، رضا برهانی نیا به عنوان مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرارمالیاتی و پولشویی این سازمان منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امورمالیاتی استان گیلان طی جلسه ای در دفتر مدیرکل امورمالیاتی استان گیلان، محسن محمدی پور با اهدای لوح از سالها تلاش برهانی نیا در این اداره کل تقدیر و برای وی آرزوی موفقیت کرد.
رضا برهانی نیا که معاونت حسابرسی مالیاتی مرکز اداره کل امورمالیاتی استان گیلان را بر عهده داشت، پیش از آن دادیار مسئول انتظامی مالیاتی گیلان بود.
همچنین طی احکامی جداگانه علیرضا نظری به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت ومنابع، علی رنجبر به عنوان سرپرست معاونت حسابرسی مالیاتی مرکز و حسن صیاد به عنوان سرپرست معاونت حسابرسی مالیاتی شهرستانهای اداره کل امورمالیاتی استان گیلان منصوب شدند.

تاریخ خبر: 1400/01/28
کلمات کلیدی: