مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان تاکید کرد:
مالیات درآمدی پایدار برای توسعه و عمران شهری

مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان گفت: مالیات بر ارزش افزوده، درآمدی پایدار برای شهرداری ها و دهیاری ها در جهت توسعه و عمران شهری است.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، انوری، مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان گفت: در سال گذشته حدود200 میلیاردتومان از محل مالیات بر ارزش افزوده به شهرداریها و دهیاری سطح استان پرداخت شده که نسبت به سال قبل 35 درصد افزایش داشته است .
مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان اظهار امیدواری کرد: با راه‌اندازی یک نظام مالیاتی منظم، دقیق و هوشمند قطعا شهرداری‌ها نیز به خوبی منتفع خواهند شد. وی با بیان اینکه مالیات یکی از مولفه های تامین درآمد و مدیریت اقتصادی برای دولت ها در کشورهای پیشرفته و درحال توسعه است، تاکید کرد: امروزه در کشورهای توسعه یافته تقریبا 100 درصد درآمدهای دولت از محل دریافت مالیات محقق می‌شود .
مدیر کل امور مالیاتی سمنان تصریح کرد : مالیات بر ارزش افزوده، درآمدی پایدار برای شهرداری ها و دهیاری ها در جهت توسعه و عمران شهری محسوب می شود و اگر مردم آثار پرداخت مالیات را به صورت ملموس درک و مشاهده نمایند، رغبت بیشتری برای پرداخت مالیات خواهند داشت.
مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان در خاتمه اظهار امیدواری کرد ، در سالجاری با ترویج فرهنگ مالیاتی میزان وصول مالیات در این بخش افزایش پیدا کند.


تاریخ خبر: 1400/03/01
کلمات کلیدی: