گام نهایی موافقت‏نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین ایران و بنگلادش
گام نهایی موافقت‏نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین ایران و بنگلادش
مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: پنجمین دور از مذاکرات کارشناسی در خصوص »موافقت‏نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مردمی بنگلادش بمنظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف» به ‏صورت برخط برگزار شد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، حسین تاجمیر ریاحی اظهار داشت: در این نشست که با حضور هیات‏های مالیاتی دو کشور برگزار گردید، محمود علیزاده، معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور ریاست هیات مالیاتی ایران و آپوربا کانتی داس، مدیر اداره حل اختلاف و معافیت های مالیاتی هیات ملی درآمدهای بنگلادش ریاست هیات مالیاتی کشور مزبور را برعهده داشتند.
وی افزود: در این دور از مذاکرات کارشناسی، هیات مالیاتی دو طرف مفاد «موافقت‏نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف» را به‏‏ طور کامل مورد بحث و بررسی و حل ‏و‏ فصل قرار دادند. سپس پیش‏‏نویس موافقت‏نامه مذکور توسط روسای دو هیات نهایی گردید تا پس از طی سایر مراحل قانونی از قبیل تصویب موافقتنامه موصوف در مجالس دو کشور جهت امضای نهایی موافقت‏نامه مذکور اقدام گردد.
مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: در این موافقت‏نامه، اهداف گوناگونی از قبیل اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در دو کشور، توسعه بیشتر روابط اقتصادی و گسترش همکاری‏های مالیاتی فیمابین، تبادل اطلاعات برای ارتقای شفافیت در رفتارهای مالیاتی طرفین، تسهیلات مالیاتی برای فعالان اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‏های بر درآمد بین دو کشور دنبال می ‏شود.


تاریخ خبر: 1400/03/05
کلمات کلیدی: