مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی خبر داد:
امضای موافقت‏نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین ایران و نروژ

مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی خبر داد:
  امضای موافقت‏نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین ایران و نروژ
مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: موافقت‏نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی نروژ نهایی شد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، حسین تاجمیر ریاحی اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی نروژ از سال 2005 در حال مذاکره برای نهایی کردن این موافقت‏نامه بودند که با هماهنگی وزارت امور خارجه و سفارت نروژ در تهران و سفارت ایران در نروژ در آخر فروردین ماه سال 1400 پیش نویس موافقت‏نامه به امضای طرفین رسید.
وی افزود: دور آخر مذاکرات کارشناسی از تاریخ 23 تا 24 فروردین ماه امسال به دلیل شیوع کرونا، بصورت ویدیو کنفرانس انجام شد و نسخه فیزیکی موافقت‏نامه مذکور سوم خردادماه سال جاری تحویل سفیر نروژ در تهران گردید.
مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان خاطرنشان کرد: اواخر سال گذشته نیز موافقت‏نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مردمی بنگلادش پس از 26 سال نهایی شد.تاریخ خبر: 1400/03/05
کلمات کلیدی: