استاندار خراسان جنوبی تاکید کرد:
مالیات ابزاری مهم برای توسعه زیرساخت ها است

استاندار خراسان جنوبی گفت: درآمدهای مالیاتی کارکردهای متنوع و مهمی دارد و می تواند منابع درآمدی و اعتبارات لازم برای توسعه زیرساخت ها را نیز فراهم نماید.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، ملانوری استاندار خراسان جنوبی و هیات همراه به منظور اطلاع از روند ارائه خدمات و پاسخگویی به ارباب رجوع، از اداره کل امور مالیاتی استان بازدید و با جمعی از همکاران دیدار و گفتگو نمودند .
استاندار خراسان جنوبی ضمن تقدیر و تشکر استاندار از تحقق اهداف و برنامه های اداره کل امور مالیاتی استان گفت: به منظور ایجاد درآمدهای پایدار داخلی، مالیات به عنوان یک منبع درآمدی، مانند سایر کشورهای توسعه یافته، در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: درآمدهای مالیاتی کارکردهای متنوع و مهمی دارد و می تواند ضمن مدیریت منابع درآمدی و اعتبارات داخل کشور و کمک به توسعه زیرساخت ها برای عموم جامعه، زمینه سرمایه گذاری برای نسلهای آتی و تحقق سایر ظرفیت های کشور را نیز فراهم نماید .
ملانوری ضمن اشاره به سهم درآمدهای مالیاتی در استان گفت: درآمدهای مالیاتی استان با اخذ مالیات از بخش های مختلف نظیر بنگاه ها و واحدهای اقتصادی بزرگ، واحدهای تولیدی، صنعتی، واحد های کسب و کار صنفی، کارکنان دولت، و شخصیت های حقوقی و غیر دولتی و ... تأمین می شود و می توان گفت همه به نوعی در پرداخت و وصول مالیات مشارکت دارند.
استاندار خراسان جنوبی در ادامه افزود: در اخذ درآمدهای مالیاتی از واحدهای صنفی خرد و کوچک، بایستی فضای کسب و کار استان، رونق تولید و بازار و همچنین شیوع بیماری کرونا مورد توجه ویژه قرار گیرد و ضمن حمایت همه جانبه از ایشان، در قالب فضای تعامل و درک مشترک، درآمدهای مالیاتی به نحوی محقق شود که انگیزه تولید و اشتغال در جامعه از بین نرود.
وی اظهارداشت: از سوی دیگر باید با همراهی همه دستگاههای اجرایی، به نحوی برنامه ریزی کنیم که بنگاههای اقتصادی بزرگ که نقش مهم و بسزایی در اشتغال، چرخه اقتصادی، رونق فضای کسب و کار و مطمئنا تحقق درآمدهای مالیاتی دارند، توسعه پیدا کنند، از این رو لازم است از تمامی امکانات و ظرفیتها برای حضور و فعالیت سرمایه گذاران با اولویت سرمایه گذاری مردم داخل استان استفاده گردد تا روز به روز شاهد رشد و توسعه اقتصادی استان در تمامی بخشها باشیم .

تاریخ خبر: 1400/03/11
کلمات کلیدی: