تعاریف مهم قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان (بخش دوم)
نظام یکپارچه و فراگیر پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان در سطح ملی در حال پیاده سازی است. مهم‌ترین و اصلی‌ترین شالوده این نظام، داده‌ها و اطلاعات جمع‌آوری شده است که از مدیریت جریان اطلاعات مالی و مالیاتی مودیان شروع شده و با مدیریت اطلاعات اقتصادی، تجاری و مالی مشمولین به تکامل می‌رسد. این نظام شامل تجهیزات ( اعم از نرم‌افزار یا سخت‌افزار یا میان ‌ افزارهای مربوطه و شبکه) با قابلیت لازم برای ثبت اطلاعات فروش کالا و خدمات واحد کسب‌و‌کار بوده و هم ‌ زمان امکان اتصال به پایگاه اطلاعات مودیان در سازمان امور مالیاتی کشور را حسب مورد به صورت برخط یا غیر برخط دارد. در ادامه مروری خواهیم داشت بر برخی تعاریف مهم قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان. فرآیند انتخاب شرکت معتمد: سازمان می تواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مودیان در خصوص صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت دقیق معاملات در سامانه مودیان، اطمینان از انجام تکالیف قانونی توسط مودیان، ارایه آموزش و مشاوره فنی و غیرمالیاتی به مودیان، پشتیبانی و استانداردسازی تجهیزات مورد استفاده مودیان و دریافت استعلام‌های مورد نیاز، از جمله گزارش‌های الکترونیکی پرداخت از خدمات شرکتهای ایرانی معتمد ارایه کننده خدمات مالیاتی استفاده کند.
- سازمان امورمالیاتی کشور به منظور استقرار نظام یکپارچه و فراگیر پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در نظردارد، شرکت ذیصلاح و دارای شرایط لازم را شناسایی نماید بنابر این در مرحله اول ارسال اسناد و مدارک متقاضیان بر اساس سند شرایط احراز موافقت اصولی برای متقاضیان به عنوان شرکت معتمد ارایه کننده خدمات مالیاتی خواهد بود در صورت صدور موافقت اصولی برای متقاضی از سوی مرکز تنظیم مقررات پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی ،متقاضی مکلف است با انجام اقدامات لازم و احراز شرایط صدور مجوز فعالیت حداکثر تا 6 ماه پس از صدور موافقت اصولی نسبت به ارائه درخواست اصولی مجوز فعالیت به مرکز اقدام نماید.
-3 نوع مجوز شرکت معتمد ارایه کننده خدمات مالیاتی در نظام یکپارچه و فراگیر پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان وجود دارد که متقاضیان می تواند این مجوز ها رو درخواست نمایدو پس از کسب موفقیت در ارزیابی بر اساس نوع مجوز درخواستی موافقت اصولی را دریافت کند این مجوز ها به انواع زیرتقسیم بندی می شود:
-مجوز نوع اول: مجوز فعالیت مرتبط با حوزه صدور ،جمع آوری ،نگهداری و ارسال صورتحساب الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی و نظارت بر عملکرد مودیان در این حوزه می باشد.
- مجوز نوع دوم: مجوز فعالیتهای مرتبط با حوزه آموزش به مودیان مالیاتی و احراز تسلط آنها به حقوق و تکالیف خود در ارتباط با قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و سایر قوانین مالیاتی مرتبط با مودی می باشد.
-مجوز نوع سوم: مجوز فعالیتهای مرتبط با حوزه مشاوره و خدمات مالیاتی مانند:مشاوره فنی و غیرمالیاتی، مشاوره مالیاتی،کمک به تنظیم اظهارنامه مالیاتی، تهیه و نگهداری دفاتر و سایر موارد غیرحاکمیتی به تشخیص سازمان امور مالیاتی در این حوزه می باشد.
نحوه دریافت گواهی استاندارد: کلیه تامین کنندگان نظام یکپارچه و فراگیر پایانه های فروشگاهی ، شامل تامین کننده (تولید کننده و وارد کننده سخت افزار پایانه فروشگاهی و حافظه مالیاتی)،تولید کننده نرم افزار پایانه فروشگاهی و حافظه مالیاتی قبل از شروع فعالیت های رسمی خود می بایست از مراجع آزمایشگاهی ذیصلاح گواهی نامه استاندارد مربوطه را دریافت نماید قوانین و استاندارد های مذکور شامل استاندارد حافظه مالیاتی، استاندارد پایانه فروشگاهی، استاندارد امنیت در حوزه حافظه مالیاتی ; استاندارد امنیت در حوزه نگهداری و تبادل اطلاعات می باشد فرایند دریافت گواهی از ثبت نام محصول ،تخصیص آزمایشگاه و دریافت نتیجه آزمایش تا دریافت گواهی توسط نظام یکپارچه و فراگیر پایانه های فروشگاهی و حافظه مالیاتی استاندارد انجام خواهد شد این فرایند با دریافت درخواست تامین کننده برای محصول شروع می شود و سامانه با ایجاد بستر لازم پردازش درخواست را آغاز نموده و آزمایشگاه های مربوطه بر اساس گواهی لازم هر نوع محصول شناسایی و به محصول تخصیص می دهد این پردازش تا پایان فرایند یعنی صدور گواهی پذیرش و اطلاع رسانی لازم ادامه می یابد.
فرآیند تامین پایانه فروشگاهی و حافظه مالیاتی: چرخه تامین در نظام پایانه فروشگاهی و حافظه مالیاتی به شرح ذیل می باشد:
-تامین کننده محصول و تجعهیزات (تولید یا واردات )
-درخواست دریافت گواهی پذیرش در نظام یکپارچه و فراگیر پایانه های فروشگاهی
-ارزیابی محصول توسط آزمایشگاههای مرجع و ذیصلاح
-دریافت گواهی استاندارداز آزمایشگاه
-دریافت شناسه تامین کننده و محصول استاندارد از مرکز تنظیم مقررات


تاریخ یادداشت: 1400/03/17
کلمات کلیدی: