مالیات بر ارزش افزوده چیستی و چرایی
مالیات برارزش افزوده نوعی مالیات غیرمستقیم است که بر مصرف وضع شده است. بدین معنا که تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و همچنین واردکنندگان کالا و خدمات در زنجیره توزیع، عرضه و واردات کالاها و خدمات باید مالیات بپردازند و هنگام عرضه آنها از خریدار دریافت کنند. این چرخه تا عرضه کالا و خدمات به مصرف کننده نهایی ادامه می یابد. اما مصرف کننده ای نهایی است که باید مالیات بر ارزش افزوده را متحمل شود.
مالیات برارزش افزوده روش جدید اخذ مالیات است که مورد توجه بسیاری از کشورها بوده است. در کشور ما مالیات برارزش افزوده نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. مطالعه آثار این مالیات بر متغیرهای کلان اقتصادی کشور از اهمیت خاصی برخوردار است. بررسی ها نشان می دهد که اجرای قانون مالیات برارزش افزوده اثر قیمتی بسیار ناچیزی در پی داشته است.
مالیات برارزش افزوده به خودی خود تورم به همراه ندارد اما اگر عاملان اقتصادی همانند مصرف کننده و تولیدکننده انتظار افزایش قیمت ها را داشته باشد و سعی نمایند خود را در قبال این افزایش قیمت ها محافظت نمایند ممکن است اجرای مالیات برارزش افزوده تورم شتابان را دامن بزند. درواقع اگرچه کم و بیش انتظار افزایش قیمت ها وجود دارد.
درمورد آثار اقتصادی مثبت مالیات برارزش افزوده می توان به موارد زیر اشاره کرد:
مالیات بر ارزش افزوده به منظور اصلاح ساختار مالیاتی کشور به اجرا گذاشته شد. مطالعه آثار این مالیات بر متغیرهای کلان اقتصادی کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است. عرضه کالاها و ارایه خدمات زیر و همچنین واردات آنها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف می باشند.

تاریخ یادداشت: 1400/03/12
کلمات کلیدی: