مزایای هوشمندسازی نظام مالیاتی
در جامعه امروزه که عصر فناوری و اطلاعات خوانده می شود هوشمند سازی بسیاری از فعالیت ها برابر است با استفاده از برنامه ها و روش هایی که مبتنی بر تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی باشد . بنابراین هوشمند سازی یعنی استفاده از تکنیک‏ها، ابزارهای فناوری و اطلاعات به منظور مدیریت، اداره صحیح امور، ساده سازی فعالیت ها، حرفه ای تر شدن کارها و فعالیت ها، سرعت بخشیدن به امور، انجام صحیح امور، کاهش مصرف انرژی و بصورت کلی استفاده حداکثری از کیفیت و سرویس هایی که می توان از فناوری اطلاعات در راستای شاخص ها و فاکتورهای کار و زندگی از آن بهره گرفت.
نظام مالیاتی نیز که خود ذاتا پدیده ای مدرن است در حال دگرگونی و تغییر پیوسته و پذیرش و بهره گیری از قابلیت‏ها و پتانسیل های ابزارهای نوین اطلاعاتی و ارتباطی برای هوشمند شدن است.در نظام مالیاتی سنتی گردآوری، دسته‏بندی، پردازش، تجزیه وتحلیل اطلاعات با استفاده از نیروی انسانی و با سرعت و دقت پایین تری انجام می شد.از طرف دیگر خدمات ارائه شده به مودیان نیز به شدت تحت تاثیر محدودیت های مکان و زمان بود.یعنی مودیان باید برای انجام تکالیف قانونی باید درساعات کاری در ادارات مالیاتی حضور پیدا می کردند که همین مسئله باعث ازدحام،اتلاف وقت وهزینه و افزایش حجم کاری ماموران مالیاتی می شد.پس از ورود تکنولوژی های نوین اطلاعاتی این مفاهیم به کلی تغییر پیدا کرد.اطلاعات با سرعت ودقت بالاتری جمع آوری وپردازش می شود و محدودیت های زمانی و مکانی برای مراجعه به ادارات مالیاتی جای خود را به ارتباط از هرجا و هرزمان با سامانه ها داده است.
علاوه بر اینها نظام مالیاتی هوشمند مزایایی دیگر نیز دارد که عبارتند از: کاهش دخالت نیروی انسانی و در نتیجه کاهش خطا، افزایش طول عمر تجهیزات و ساختارها، امکان برنامه ریزی و به دنبال آن انجام امور بر اساس زمان های تعریف شده، امکان مدیریت از راه دور بسیاری از فرآیند ها و کارها، امکان بازبینی و کنترل در هر زمان و مکان،امکان ثبت اطلاعات و استفاده از ذخایر اطلاعاتی، امکان بالا بردن بهره وری در نیروی انسانی با اعمال رفع محدودیت ها
با توجه به ضرورت هوشمند شدن نظام مالیاتی این مهم در حال انجام شدن است.گام اول تحقق این هوشمندسازی نظام مالیاتی، الکترونیکی کردن فرآیند اخذ مالیات است، گام دوم دسترسی به تمام اطلاعات واقعی مربوط به درآمد، ثروت و مصرف که در جامعه تولید می‌شود، مانند همه خرید و فروش‌ها، تمامی معاملات کشور و غیره، طبق قانون در اختیار سازمان مالیاتی قرار بگیرد.
نظام مالیات هوشمند، درحقیقت مقصد و پایان راه مدرن ‎ سازی نظام مالیاتی است. در نظام مالیاتی هوشمند، همه ریزداده ‎‌ های اطلاعاتی افراد در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد و سازمان امور مالیاتی کشور براساس این اطلاعات دقیق و شفاف، از افراد مالیات اخذ می ‎ کند . آرمان هوشمند سازی،دسترسی سریع ودقیق به اطلاعات موردنیاز برای تشخیص مالیات وافزایش بهره وری منابع انسانی و صرف انرژی در بخش های ضروری تر واساسی تر است.در واقع فعالیتی که به سهولت وسرعت توسط سیستم های اطلاعاتی انجام می شود دیگر نباید نیروی انسانی را درگیر خود کند.
نظام مالیاتی کشور در حال حاضر با تکیه بر اطلاعات طرح جامع مالیاتی، به سوی حذف شیوه تشخیص علی الراس پیش می رود. شیوه‌ای که همواره بحث‌ها و مسایل زیادی پیرامون خود داشته و به دلیل نبود اطلاعات شفاف از مبادلات اقتصادی افراد، سازمان امور مالیاتی ناگزیر به اجرای آن بود . با تکمیل شدن اطلاعات پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی و همکاری همه دستگاه‌های ذیربط برای ارایه اطلاعات مورد نیاز سازمان و همچنین توسعه زیرساخت‌های فناوری در کشور به ویژه اجرای قانون پایانه فروشگاهی در ابعاد سراسری، نظام مالیاتی هوشمند به مرحله اجرا نزدیکتر خواهد شد. با اجرای نظام مالیات هوشمند عملا فرار مالیاتی به حداقل می‌رسد; تکریم مردم به حداکثر می‌رسد; عدالت مالیاتی گسترش می‌یابد; درآمد‌های مالیاتی رشد پیدا می ‎ کند و در نهایت نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی کشور نیز فراتر می ‎رود.


تاریخ یادداشت: 1400/03/18
کلمات کلیدی: