تمکین مالیاتی و سامانه های فروشگاهی- چالش ها(1)
Electronic Fiscal Devices (EFDs), an Empirical Study of their Impact on Taxpayer Compliance and Administrative Efficiency, by Peter Casey and Patricio Castro دستگاه های الکترونیکی که اشخاص حقیقی و حقوقی برای پشتیبانی و جمع آوری اطلاعات مالی خود استفاده می‏کنند (سامانه های فروشگاهی) مهم است. چرا که نظام مالیاتی بخشی از دولت است که وظیفه جمع آوری مالیات بر اساس اطلاعات مالی مودیان را بر عهده دارد. در طول تاریخ نظام مالیاتی، یک تنش دائمی بین اقدامات افرادی که مسئولیت آنها اطمینان از اجرای قوانین مالیاتی(ماموران مالیاتی) است و کسانی که تابع این قوانین هستند(مودیان)، وجود داشته است. در قلب این تنش مسئله تمکین مالیاتی وجود دارد. (چگونگی اطمینان از این که تمکین به حداکثر رسیده است. چگونگی اطمینان از تداوم تمیکن - شناسایی شکافهای تمکین، رفع این شکاف ها و حفظ اطمینان به سیستم- ; و چگونگی تأثیرات، یا هزینه های اقدامات تمکین مالیاتی را به حداقل رسانده شود.)
نظام های مالیاتی با چالش های زیادی، از جمله چگونگی گسترش پایه مالیاتی با بررسی مداوم و اضافه کردن افرادی که ثبت نام نکرده اند و پرونده مالیاتی ندارند، رشد و گستردگی سازمان و مدیریت آن، کنترل فرار مالیاتی، ببهینه سازی جمع آوری مالیات و تسهیل خوداظهاری، روبرو هستند. بزرگترین چالش برای هر اداره مالیاتی دستیابی و حفظ درجه بالایی از تمکین داوطلبانه است.
متداول ترین روش برای تعیین و جمع آوری مالیات، خود ارزیابی و خود اظهاری مودیان، همراه با برنامه ‎ های موثر حسابرسی براساس ریسک و سایر مکانیسم های مورد تأیید اداره مالیات است. در واقع، از مودیان مالیاتی انتظار می‏رود که بر اساس خودکار، داوطلبانه از قوانین مالیاتی کشور پیروی کنند. پیچیدگی قوانین مالیاتی در اکثر کشورها به این معناست که مودیان مالیاتی برای انجام تعهدات خود باید به برنامه های خدمات قوی و گسترده از طرف اداره مالیات و یا کمک از طرفداران حرفه ای مالیات تکیه کنند.
در دولت های مالیاتی مدرن، تعدادی از وظایف اصلی نظام های مالیاتی شامل ثبت نام مودیان، ارائه خدمات به مودیان، پردازش استردادها و پرداخت ها، حسابرسی‏ها ، تجدیدنظرخواهی ها ، جمع آوری معوقات و مبارزه با فرارمالیاتی است. بخش های پشتیبانی، منابع و راهنمایی های لازم را برای کارکنان انجام دهنده این وظایف فراهم می‏کند. در این میان، بخش فناوری اطلاعات ( IT ) – الکترونیکی سازی سیستم ها و فرآیندهای تجاری اداره مالیات، شبکه داده ها و دستگاه های مرتبط فناوری - یک عامل اصلی است و اهمیت آن همانطورکه نقش فراگیر فناوری اطلاعات در زندگی روزمره ادامه دارد به طور مداوم افزایش می یابد .
البته همانطور که گفته شد تنشی همیشگی در خصوص ریسک های تمکین مالیاتی و هزینه درآمد از دست رفته وجود دارد و هسته اصلی این تنش، قوانینی است که دولتها در حمایت از کسب و کارها وضع کرده اند. مقررات حتی اگر به خوبی طراحی و اجرا شوند، لزوما هزینه های تمکین را به بخش خصوصی و هزینه های مدیریت را به دولت‏ها تحمیل می‏ کنند.
Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SAاین هزینه ها در حالت ایده آل باید متناسب با مسئله مورد توجه و حداقل های ضروری برای دستیابی به نتایج موثر باشد. اصول تناسب ، حداقل گرایی و اثربخشی ستون فقرات اساسی مدل های ریسک تمکین مالیاتی است که توسط صندوق بین المللی پول و سایر سازمان ها تأیید شده و برای استفاده توسط دولت ها پیشنهاد شده است.


تاریخ یادداشت: 1400/03/22
کلمات کلیدی: