مدیر کل امور مالیاتی هرمزگان گفت:
پایانه فروشگاهی، گام بلندی در جهت اجرای عدالت مالیاتی

مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان گفت:تجهیز اصناف و بنگاه ‎ های اقتصادی به پایانه های فروشگاهی، گام بلندی در جهت اجرای عدالت مالیاتی است. به گزارش رسانه مالیاتی ایران، شاکررضا مریدی،مدیر کل امور مالیاتی هرمزگان اظهار داشت: تجهیز اصناف و بنگاه ‎ های اقتصادی به پایانه فروشگاهی، گام بلندی در جهت شناسایی درآمد واقعی مودیان مالیاتی و در نهایت اجرای عدالت مالیاتی می باشد .
وی افزود: چنانچه نظام مالیاتی به اطلاعات، ریزداده‌ ها و جزئیات دقیق از میزان فروش فعالان اقتصادی دسترسی داشته باشد، شناسایی درآمد به شکل واقعی‌ تری صورت می ‌گیرد و به محاسبه دقیق‌تر مالیات می ‌انجامد و درنهایت کمتر شاهد وقوع فرار مالیاتی و عدالت مالیاتی خواهیم بود .
مریدی تصریح کرد: هر جا که مطالبه مالیات بر مبنای شفافیت است، فرار مالیاتی کمتر می شود و هم موجب رضایتمندی مودیان می شود و هرکجا که فرایند محاسبه و اخذ مالیات با روش های غیرشفاف صورت می گیرد، فرار مالیاتی و اعتراض ها زیاد است، همین امر، نظام مالیاتی و قانونگذاران را واداشته است که افزایش شفافیت اطلاعات در این بخش به کمک ابزارهای گوناگون راکه یکی از آنها در حال حاضر استفاده از پایانه های فروشگاهی می باشد را در دستور کار خود قرار دهند.
مریدی تاکید کرد: با اجرای این قانون، عملا توسعه ‎ یافته ‎ ترین شکل پایانه های فروش در کشور پیاده ‎ سازی می ‎ شود و تمامی مودیان مالیاتی به «پایانه فروشگاهی» متصل به شبکه بانکی و در عین حال، مرتبط با «سامانه مودیان» مستقر در سازمان امور مالیاتی تجهیز می ‎ شوند .
وی افزود: سازمان امور مالیاتی کشور مطابق قانون ماموریت دارد زمینه اجرای نصب پایانه های فروشگاهی را فراهم ساخته و با فرهنگ ‏سازی موثر و نهادینه ‎ سازی نصب و بکارگیری پایانه های فروشگاهی توسط مودیان ، بستر لازم برای توسعه و تحول نظام مالیاتی را فراهم آورد .
مدیر کل امور مالیاتی هرمزگان گفت: اجرای قانون نصب پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، دستاوردهای مهمی از جمله شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی در راستای ایجاد زیرساخت مالیات ستانی هوشمند، تحقق اهداف دولت‌الکترونیکی، برقراری عدالت مالیاتی، شناسایی درآمدهای مشمول مالیات و کاهش فرار مالیاتی، تشکیل پایگاه داده معاملات اقتصادی در کشور، سهولت امور کسب و کارها با استفاده از روشهای مبتنی بر فناوری و ... دارد .تاریخ خبر: 1400/03/22
کلمات کلیدی: