شرحی مختصر بر پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
بر اساس قانون " پایانه های فروشگاهی" مصوب 1398/07/21 ، مقرر گردیده به جهت ارتباط متقابل و تبادل اطلاعات ایمن سامانه ای به نام سامانه مودیان ایجاد شود ، این سامانه تحت مدیریت سازمان امور مالیاتی کشور بوده و آن به هر مودی، پوشه ی کاری خاص اختصاص یافته است بطوریکه بصورت انحصاری تبادل اطلاعات میان مودی و سازمان امورمالیاتی کشور منحصرا از طریق آن کارپوشه انجام می شود. از قابلیت های خاص و منحصر به فرد سامانه مودیان می توان به این قابلیت اشاره کرد که مودیان به جهت سهولت دسترسی وکاربری برای مودیان در هر زمان ها و مکان می توانند با استفاده از هرگونه سخت افزار یا نرم افزار اعم از رایانه شخصی، پایانه فروشگاهی، سامانه های ابری یا هر وسیله دیگری که حافظه مالیاتی به آن متصل شده باشد، به سامانه مذکور متصل شده عملیات مربوط به فعالیت های خود را انجام دهند. باید توجه داشت که مهمترین دلیل الزام مودیان بر استفاده از سامانه مودیان این است که بر اساس قانون ،مرجع نهائی ثبت، صدور و استعلام صورتحساب الکترونیکی، سامانه مودیان می باشد،. مهمترین دلیل الزام مودیان به استفاده از این سامانه این مطلب است که بر اساس قانون، مودیان لازم است به جهت ثبت و نگهداری اطلاعات مندرج در صورتحساب های الکترونیکی و انتقال آن به سامانه مودیان از نوعی حافظه الکترونیکی به نام "حافظه مالیاتی" استفاده نمایند. "حافظه مالیاتی" دارای شماره شناسه یکتا تخصیص یافته توسط سازمان امورمالیاتی بوده و تحت نظارت این سازمان می باشد. حافظه مالیاتی میتواند به شکل سخت افزاری با نرم افزاری باشد. که تحت نظارت سازمان امورمالیاتی کشور، توسط مودی برای ثبت صورتحساب الکترونیکی مورد استفاده قرار می گیرد. در خصوص صورتحساب الکترونیکی باید گفت که صورتحساب الکترونیکی، صورتحسابی است دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی که اطلاعات مندرج در آن، در حافظه مالیاتی فروشنده ذخیره می شود. مشخصات و اقلام اطلاعاتی صورتحساب الکترونیکی، متناسب با نوع کسب و کار توسط سازمان امورمالیاتی تعیین و اعلام میشود. لازم به توضیح است در مواردی که از دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی به عنوان پایانه فروشگاهی استفاده میشود، رسید یا گزارش الکترونیکی پرداخت خرید صادره در حکم صورتحساب الکترونیکی است .بر اساس موضوع فصلهای چهارم و پنجم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12/ 1366(با اصلاحات و الحاقات بعدی آن)،کلیه صاحبان مشاغل (صنفی و غیر صنفی) و اشخاص حقوقی مشمول نصب و استفاده از پایانه های فروشگاهی می باشند بر اساس قانون، کلیه اشخاص مشمول ، مکلفند به ترتیبی که سازمان مقرر میکند، نسبت به ثبت نام در سامانه مودیان اقدام کنند. خرده فروشیها و واحدهای صنفی که مستقیما با مصرف کننده نهائی ارتباط دارند، علاوه بر عضویت در سامانه مودیان، موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی نیز می باشند. استفاده از پایانه فروشگاهی برای مودیانی که مستقیما با مصرف کننده نهائی ارتباط ندارند، الزامی نیست اما مودیان مزبور موظفند کلیه صورتحساب های خود را به ترتیبی که سازمان امورمالیاتی مقرر می کند، از طریق سامانه مودیان صادر کنند. در صورتی که خریدار، مصرف کننده نهائی نبوده و خود عضو سامانه مودیان باشد، صورتحساب الکترونیکی صادر شده توسط فروشنده، به صورت خودکار به کارپوشه وی در سامانه مودیان منتقل میشود و به عنوان اعتبار مالیاتی برای او منظور می شود. لازم به تاکید است بر اساس قانون ، مودیان مالیاتی مکلفند ظرف مدت سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه مودیان نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحسابها اقدام کنند. عدم اظهارنظر ظرف مدت مذکور به منزله تأیید صورتحساب مربوط می باشد در پایان هر دوره سه ماهه، بدهی مالیات بر ارزش افزوده مودی که عبارت است از مابه التفاوت مالیات فروش و مالیات خرید (اعتبارمالیاتی) وی در طول دوره، طبق مقررات توسط سامانه محاسبه میشود و در صورتی که مالیات فروش مودی بیشتر از مالیات خرید (اعتبارمالیاتی) وی باشد، مودی موظف است مابه التفاوت را به ترتیبی که سازمان امورمالیاتی مقرر می کند، به حساب این سازمان واریز کند. متقابلا در صورتی که مالیات فروش مودی کمتر از مالیات خرید (اعتبار مالیاتی) وی باشد، سازمان موظف است با رعایت ترتیبات قانونی مربوطه مابه التفاوت را به مودی مسترد کند.

تاریخ یادداشت: 1400/03/26
کلمات کلیدی: