مدیرکل امورمالیاتی گیلان گفت:
مالیات هوشمند گامی در جهت ارتقاء عدالت مالیاتی

مدیرکل امورمالیاتی گیلان گفت: هوشمندسازی نظام مالیاتی گامی در جهت ارتقاء عدالت مالیاتی و افزایش رضایتمندی شهروندان است.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، محمدی پور ، مدیر کل امور مالیاتی گیلان تاکید کرد: صاحبان املاک اجاری که متقاضی استفاده از معافیت ماده ?? قانون مالیاتهای مستقیم هستند باید تقاضای خود را همراه با اظهارنامه مالیاتی ارائه نمایند.
وی همچنین با تشریح فعالیت‌های صورت گرفته در بحران کرونا در سال گذشته، فعال شدن امکان ابلاغ الکترونیک اوراق مالیاتی را یک فرصت خوب برای مودیان در جهت کاهش مراجعه به ادارات دانست و افزود: تبصره ماده ??? قانون مالیاتهای مستقیم نیز فرصت خوبی برای صاحبان مشاغل ایجاد می نماید که افراد بتوانند مالیات خود را با استفاده از آن قطعی نمایند که در سال گذشته بیش از ?? هزار نفر از صاحبان مشاغل در استان از این امکان بهره بردند و علاوه بر این، حرکت بزرگ دیگری که برای عملکرد سال ?? صورت پذیرفت، استفاده از ظرفیت ماده ?? قانون مالیاتهای مستقیم بود که منجر به قطعیت بیش از ?? درصد از اظهارنامه ها اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در کشور گردید.
محمدی پور در پایان با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی به سمت هوشمند سازی وصول مالیات حرکت می کند، افزود: در رویکرد جدید اعتماد به مودیان مولفه اصلی است که با تشکیل بانک اطلاعاتی با همکاری سایر ادارات و سازمانها، تشخیص مالیات “داده مبنا” می شود که این امر همراه با ارتقاء عدالت مالیاتی به افزایش رضایتمندی شهروندان نیز کمک خواهد کرد.تاریخ خبر: 1400/03/26
کلمات کلیدی: